Náš tím

Náš tím sa zaoberá modelovaním a prototypingom pre rôzne oblasti strojárstva, či dizajnu. Našou úlohou je optimalizovať Vaše modely a prispôsobiť ich pre 3D tlač, čo nám umožňuje vytvárať presné a funkčné produkty.

Dávid Vyrostko

Projektový manažér - zodpovedný za riadenie projektov a koordináciu tímu pri vývoji nových produktov a riešení pre zákazníkov   

Telefónne číslo: +421 911 746 736 
E-mail: david.vyrostko@vmg-3d.com

Patrik Mager

Sales Manager

Telefónne číslo: +421 911 673 696
E-mail: patrik.mager@vmg-3d.com

 

Ing. Pavol Eliáš Galdun

Konštruktér - zodpovedný za vytváranie 3D modelov a technických  výkresov produktov a ich optimalízáciu 

Telefónne číslo: +421 950 514 399
E-mail: pavol.galdun@vmg-3d.com